Gwneud cynnydd. Creu cyfleoedd. 
Ysgol Reoli Caerdydd
UWIC yw un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw yng Nghymru, yn bennaf oherwydd ei chyrsiau sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd sy’n golygu bod ein myfyrwyr yn boblogaidd iawn ymhlith cyflogwyr. Rydym yn hynod falch o’n henw da am sicrhau bod anghenion ein myfyrwyr yn cael blaenoriaeth bob amser ac mae arolygon allanol diweddar wedi dangos cynnydd cyson wrth i ni ychwanegu at fywyd cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru a thu hwnt.
Mae UWIC yn cael ei chydnabod fel y brifysgol “newydd” orau yng Nghymru yn nhablau’r holl brif bapurau newydd e.e. The Times Good University Guide, The Sunday Times University Guide, The Guardian University Guide a The Independent’s Complete University GuideYma, rydym yn rhoi sylw i “effaith UWIC” sy’n dangos sut rydym yn darparu profiad gwych i fyfyrwyr, ac yn rhannu ein gwybodaeth, er mwyn annog a galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gefnogi datblygiad economi sy’n ffynnu.

Darparu profiad gwych i fyfyrwyr
Cefnogi economi sy’n ffynnu
Rhannu ein gwybodaeth