This page has not yet been translated (cy)
Astudio Drwy’r Gymraeg 

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) draddodiad hir o gynnig addysg drwy gyfrwng y Gymraeg mewn meysydd penodol. Mae’r Brifysgol yn cydweithio’n agos iawn gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu addysg flaengar mewn meysydd newydd.

Ysgoloriaethau

Drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mae hefyd yn bosib ennill hyd at £1000 y flwyddyn drwy astudio yn y Gymraeg ym Met Caerdydd. Am fwy o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau sydd ar gael ewch i: http://www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/ysgoloriaethau/

Ysgol Addysg Caerdydd

Mae mwy na 2,000 o fyfyrwyr gan Ysgol Addysg Caerdydd ac maent yn cael eu cefnogi gan fwy na 100 o staff academaidd a gweinyddol. Mae’r Ysgol wedi’i rhannu yn dair Adran, Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol i Athrawon (HACA), y Dyniaethau, a Datblygiad Proffesiynol. Gyda’i gilydd, mae’r tair Adran hon yn cynnig ystod eang o raglenni i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae’n bosib astudio drwy’r Gymraeg ar y cyrsiau isod:

TAR Cynradd* (1 flwyddyn)

* Y pynciau uwchradd a gynigir: Gwyddoniaeth (arbenigo mewn Bioleg, Cemeg neu Ffiseg), Mathemateg, Addysg Gorfforol, Celf a Dylunio, Saesneg gyda Drama, Hanes, Ieithoedd Tramor Modern (arbenigo mewn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a/neu Eidaleg) Cerddoriaeth, Cymraeg, Dylunio a Thechnoleg, TGCh, Drama (nid yw pob un o’r meysydd pwnc ar gael yn Gymraeg).

BA Uwchradd Cymraeg (3 blynedd)

BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol ac Astudiaethau Plentyndod Cynnar*

BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol a Saesneg*

BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol a Drama*

BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol a Llythrennedd*

BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol a Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol*

BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol a Chymraeg**

*O 2012/13 ymlaen bydd elfennau o’r cyrsiau hyn ar gael yn y Gymraeg

*O 2012/13 ymlaen bydd elfennau o’r cyrsiau hyn ar gael yn y Gymraeg

**Mae 83% o’r rhaglen hyn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Ysgol Chwaraeon Caerdydd

Drwy gydol y 60 mlynedd of fodolaeth Ysgol Chwaraeon Caerdydd, mae’r Ysgol wedi creu enw da yn rhyngwladol ar gyfer safon ei addysg, gwaith proffesiynol, ei hymchwil a hefyd ei digwyddiadau allgyrsiol.

Mae Ysgol Chwaraeon Caerdydd yn cynnig rhai o’r graddau israddedig ac ôl-raddedig mwyaf cyfoes a poblogaidd yn y DU. Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau galwedigaethol, gan gynnwys tylino chwaraeon a chymwysterau hyfforddi.

Mae’n bosib gwneud elfennau o bob un o gyrsiau israddedig yr Ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n bosib cynnig am Ysgoloriaeth o £500 y flwyddyn drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am astudio 40 credit y flwyddyn (1/3 o’r rhaglen) drwy gyfrwng y Gymraeg ar y cyrsiau canlynol:

Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon BSc (Anrh)

Hyfforddi Chwaraeon BSc (Anrh)

Cyflyru, Adsefydlu a Thylino Chwaraeon BSc (Anrh)

Datblygu Chwaraeon BSc (Anrh)

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff BSc (Anrh)

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Cynwysedig)

Rheoli Chwaraeon BSc (Anrh)

Chwaraeon ac Addysg Gorfforol BSc (Anrh)

Astudiaethau Chwaraeon BSc (Anrh)

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/astudio/

Mae’n bosib cynnig am Ysgoloriaeth o £1000 y flwyddyn drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am astudio 80 credit y flwyddyn (2/3 o’r rhaglen) drwy gyfrwng y Gymraeg ar y rhaglen BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol. Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/ysgoloriaethau/

Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Mae’r Ysgol, sydd wedi’i lleoli ar Gampws Llandaf, wedi’i ffurfio o 9 Canolfan ac mae ganddi bortffolio eang o gyrsiau ym meysydd y Gwyddorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys nifer o raglenni sy’n unigryw yng Nghymru.

Mae’r Ysgol yn ymgymryd ag ymchwil gweithredol ac mae ganddi ystod eang o fentrau ar waith a rhaglenni sydd wedi’u hachredu’n broffesiynol sy’n cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych.

Mae’n bosib cynnig am Ysgoloriaeth o £500 y flwyddyn drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am astudio 40 credit y flwyddyn (1/3 o’r rhaglen) drwy gyfrwng y Gymraeg ar y BSc Gwyddorau Biofeddygol. Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/ysgoloriaethau/

Ysgol Reoli Caerdydd

Mae’r Ysgol Reoli wedi ei lleoli mewn adeilad newydd modern braf yn Llandaf ac yn cynnig nifer fawr o gyrsiau ym maes busnes, marchnata, rheoli pobl, rheoli digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch.

Mae mwy o ddarlithwyr a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yma nag mewn unrhyw ysgol fusnes arall yng Nghymru gyda dros 20 yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob blwyddyn. Ac mae’r Ysgol hefyd yn gartref i Ganolfan ABC, Canolfan Astudio Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’n bosib gwneud elfennau o bob un o gyrsiau sylfaen ac israddedig yr Ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mae’n bosib cynnig am Ysgoloriaeth o £500 y flwyddyn drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am astudio 40 credit y flwyddyn (1/3 o’r rhaglen) drwy gyfrwng y Gymraeg ar y cyrsiau canlynol:

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Chyllid

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda’r Gyfraith

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Marchnata

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Rheoli Adnoddau Dynol

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Rheoli Systemau Gwybodaeth

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Rheoli Busnes Rhyngwladol

BA (Anrh) Rheoli Marchnata

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

BA (Anrh) Rheoli Marchnata Digwyddiadau

BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol

BA (Anrh) Rheoli Marchnata Twristiaeth Ryngwladol

BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a Digwyddiadau

BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol

BA (Anrh) Rheoli Marchnata Lletygarwch Rhyngwladol

BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol a Digwyddiadau

BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Ryngwladol

Mae mwy o fanylion am y ddarpariaeth Gymraeg ar gael ar wefan Canolfan ABC, gan gynnwys manylion am y darlithwyr, myfyrwyr a pha fodiwlau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.