Myfyrwyr Newydd 

Llongyfarchiadau ar lwyddo i gael lle yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Rydym wrth ein bodd eich bod yn ymuno â ni.
 

Bydd angen i chi drefnu llawer o bethau rhwng nawr a phan gyrhaeddwch, felly er mwyn eich helpu i gynllunio, rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am ymuno, sydd i'w gweld ar y tudalennau gwe yn yr adran hon. Dewiswch eich lefel mynediad drwy ddefnyddio'r eicon fflach uchod neu'r rhestr ar ochr chwith y dudalen i gael gwybod rhagor. Nodir dolenni defnyddiol isod hefyd.


Dymuniadau gorau - Tîm Derbyn Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC)

Finance and Fees
Cyllid a Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd dysgu, dulliau talu ac ymholiadau ariannol eraill.

Accommodation
Llety

Ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud cais am Neuaddau Preswyl neu sydd am gael gwybodaeth am y Sector Preifat.

Library and Information Services
Student Services
Gwasanaethau Myfyrwyr

Staff proffesiynol yn darparu help, cymorth a chyngor.

Student Handbook
Llawlyfr Myfyrwyr a’r Canllaw i Rieni

Gwybodaeth bwysig a chyngor tra byddwch yn astudio yn UWIC.

Student Union
Undeb y Myfyrwyr

Undeb Myfyrwyr UWIC, yn darparu gweithgareddau a chyfleoedd i rwydweithio'n gymdeithasol.

Campuses and Travel
Campysau a Theithio

TransportGwybodaeth am drafnidiaeth yng Nghaerdydd, neu deithio o un campws i'r llall.

CRB
CRB

Gwybodaeth bwysig am wiriadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).

Cardiff Life
Bywyd Caerdydd

Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio! Ewch i weld yr hyn sydd ar gael yno i fyfyrwyr.

Parents Guide
Chwaraeon a Hamdden

Mae cyfleusterau chwaraeon a hamdden rhagorol ar gael yn UWIC i ddiwallu anghenion pawb.

Useful Contacts
Cysylltiadau Defnyddiol

Rhestr o gysylltiadau defnyddiol i chi gyfeirio ati yn ystod eich amser yn UWIC.

i-zone
Parth-g

Siop un stop ar gyfer pob ymholiad cyffredinol.