Diwrnodau Agored 
Open Days
Hyperlink General Open Days Hyperlink Register
Hyperlink Course Specific Open Days Hyperlink Virtual Tours

Mae diwrnodau agored yn hanfodol! Unwaith i chi wneud eich dewisiadau ar gyfer eich ffurflen UCAS (cofiwch y gallwch chi nodi hyd at 5 dewis), bydd angen i chi benderfynu pa brifysgol yw’ch dewis cyntaf a pha brifysgol yw’ch ail ddewis. I’ch helpu chi i wneud y dewisiadau hyn, dylech chi neilltuo amser i ymweld â’r prifysgolion i gael gwell syniad o’r hyn sydd ganddyn nhw i’w gynnig.

Mae pob prifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored sy’n rhoi cyfle i chi fynd i weld neuaddau preswyl neu undeb y myfyrwyr, ynghyd â dysgu mwy am y cwrs rydych wedi’i ddewis.

Yn UWIC, rydym yn cynnal dau Ddiwrnod Agored Cyffredinol mawr bob blwyddyn, sy’n ddelfrydol i’r rheini sy’n dal heb benderfynu pa gwrs neu faes i’w astudio.

Rydym hefyd yn trefnu nifer o Ddiwrnodau Agored sy’n benodol i ysgol neu yrfa, sy’n rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth am gwrs neu faes astudio penodol y mae gennych chi ddiddordeb ynddo.

Nodwch: Mae'n hanfodol eich bod yn archebu lle yn y Diwrnodau Agored. Gallwch wneud hyn drwy gofrestru ar-lein ar www.uwic.ac.uk/vip, cysylltu â'r Swyddog Diwrnod Agored ar 029 2041 6042 neu ebostioopendays@cardiffmet.ac.uk.
Os ydych chi'n Ysgol neu Goleg ac yn dymuno archebu fel grwp bydd angen i chi gysylltu â ni cyn y Diwrnod Agored priodol i wendu trefniadau.