Cyngor i Ymgeiswyr 

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried gwneud cais am le i astudio yn Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd. I sicrhau y gallwch ymdopi â'r wybodaeth, ffurflenni a therfynau amser o'ch blaen, rydym wedi casglu'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gwblhau eich cais.

Yn yr adran hon o'n gwefan, mae ardaloedd penodol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am radd israddedig (cyntaf), gradd meistri neu raglen ymchwil a chwrs proffesiynol.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth newydd, awgrymiadau defnyddiol ac yn nodi beth fydd angen i chi ei ystyried mis wrth fis. Felly cofnodwch y dudalen hon a dychwelwch ati cymaint ag y gallwch.