Cyllid 

Mae’r syniad o fynd i Brifysgol yn hynod o gyffrous ond mae meddwl am reoli eich arian, a hynny am y tro cyntaf i rai, yn gallu bod yn frawychus. Rydym ni yn UWIC eisiau rhoi cymaint o gymorth a chefnogaeth â phosibl fel y gallwch chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau a mwynhau eich bywyd fel myfyriwr. Felly, pa bynnag gwrs a ddewiswch, pa un a yw’n llawn amser neu’n rhan-amser, rydym ni wedi casglu cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl i’ch helpu chi.

Drwy ddilyn y dolenni ar y dudalen hon, cewch wybodaeth am ein ffioedd, y gefnogaeth ariannol y gallwch ei hawlio, ac rydym ni hefyd wedi cynnwys ambell i awgrym hanfodol ar sut i reoli eich cyllideb a’ch arian.


Ffioedd Dysgu

Cynllun Bwrsariaeth UWIC
Gwasanaeth Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr
Ffioedd a Benthyciadau i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Am ragor o wybodaeth
Ffioedd Dysgu: 029 2041 6083
Gwasanaeth Cyngor Arianniol i Fyfyrwyr: 029 2041 6170