Ysgolion Academaidd  
Mae gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd bum ysgol academaidd. Mae pob ysgol yn gyfrifol am ei harbenigeddau penodol. Yn ogystal â dyfeisio a darparu cyrsiau perthnasol a chyfoes, mae ysgolion hefyd yn rhan bwysig o weithgareddau ymchwil a masnachol y brifysgol yn eu meysydd.

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Adran Cyfathrebu Creadigol
Adran Celfyddydau Defnyddau
Adran Celfyddydau Gain
Adran Astudiaethau Pensaerniol

Ysgol Addysg Caerdydd
Adran y Dyniaethau
Yr Adran Datblygiad Proffesiynol
Yr Adran Addysg a Hyfforddiant Athrawon

Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol
Gwyddorau Biofeddygol
Therapïau Cyflenwol
Technoleg Ddeintyddol
Maetheg, Dieteg a Gwyddor Bwyd
Y Ganolfan Seicoleg
Diogelu’r Cyhoedd
Therapi Lleferydd ac Iaith
Canolfan Astudiaethau Podiatreg Cymru

Ysgol Reoli Caerdydd
Busnes a Rheoli
Cyfrifyddu, Economeg a Chyllid
Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau
Cyfrifiadura, Systemau Gwybodaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol
MBA UWIC

Ysgol Chwaraeon Caerdydd
Dawns
Hyfforddiant Chwaraeon
Datblygiad Chwaraeon
Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
Rheoli Chwaraeon
Tylino Chwaraeon

Canolfannau Ymchwil UWIC:
Mae holl ysgolion Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cefnogi amrywiaeth mewn addysgu, ymchwil a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth.