Hanes UWIC  

  Sefydlwyd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC) ym 1996 pan ddaeth yn un o golegau Prifysgol Cymru. Fodd bynnag, mae gwreiddiau UWIC yng nghanol yr 1800au, ac mae UWIC yn falch iawn o'i hanes. Isod, ceir rhai o'r digwyddiadau pwysig dros y 150 mlynedd ddiwethaf a ffurfiodd yr UWIC presennol.


  Yn gryno:

  1865: Agorwyd yr Ysgol Gelf yn Adeilad yr Hen Lyfrgell Rydd, Heol Santes Fair, Caerdydd.

  1900:
  Symudwyd yr Ysgol Gelf i Adeiladau Technegol Dumfries Place.

  1940 (tua):
  Agorwyd Coleg Technoleg Bwyd a Masnach Caerdydd ar Heol Crwys.

  1949:
  Symudodd yr Ysgol Gelf i Dŷ'r Brodyr.

  1950:
  Agorodd Coleg Hyfforddiant Caerdydd ym Mharc y Mynydd Bychan.

  1954:
  Agorodd Coleg Technegol Llandaf yn Rhodfa'r Gorllewin, Campws Llandaf UWIC bellach.

  1962:
  Symudodd Coleg Hyfforddiant Caerdydd i adeiladau newydd yng Nghyncoed, Campws Cyncoed UWIC bellach.

  1965:
  Symudodd y Coleg Celf a Dylunio (fel y gelwid Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd bryd hynny) i adeiladau newydd yng Ngerddi Howard, Campws Gerddi Howard UWIC bellach.

  1966:
  Symudodd Coleg Technoleg Bwyd a Masnach Caerdydd i Rodfa Colchester, Campws Rhodfa Colchester UWIC bellach.

  1976:
  Unodd y pedwar coleg i greu Athrofa Addysg Uwch Morgannwg.

  1990:
  Newidiodd yr athrofa ei henw i Athrofa Addysg Uwch Caerdydd i baratoi ar gyfer ei hymgorfforiad.

  1992:
  Ym mis Ebrill, cafodd yr Athrofa ei hymgorffori. Bellach roedd yn gorff annibynnol, nad oedd o dan awdurdod y cyngor sir lleol.

  1993:
  Rhoddwyd y pŵer i'r Athrofa ddyfarnu ei graddau ei hun, ond penderfynodd gryfhau'r cysylltiadau presennol â Phrifysgol Cymru.

  1996:
  Daeth yr Athrofa yn goleg Prifysgol Cymru a newidiwyd ei henw i Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC).

  2004:
  Codwyd statws UWIC o fewn y Brifysgol o Goleg y Brifysgol i Sefydliad Cyfansoddol, y lefel uchaf o aelodaeth.

  2006:
  Dathlodd UWIC ei ben-blwydd yn ddeg oed.

  Gwneir ymdrech barhaol yn UWIC i gynnal a chodi'r safonau i bawb sy'n astudio yma. Yn 2007 UWIC oedd y brifysgol gyntaf yn y DU y dyfarnwyd Nod Siarter Rhagoriaeth y Llywodraeth iddi am y pumed tro. Mae UWIC yn ymrwymedig i bennu safonau uchel i sicrhau bod yr addysg a gaiff ei myfyrwyr o'r safon uchaf ac yn atgyfnerthu gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac arwyddair UWIC.