Cysylltiadau Adran 

Diwrnodau Agored
Swyddog Diwrnod Agored
UWIC, PO Box 377
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2SG
Ffôn: +44 (0)29 2041 6042
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: opendays@cardiffmet.ac.uk

Dyddiadau Cofrestru/Ffioedd/Benthyciadau Myfyrwyr
Y Cofrestrydd Academaidd,
UWIC, Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6015
Ffacs: +44 (0)29 2041 6956
ebost: registry@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth am gynfyfyrwyr
Y Cofrestrydd Academaidd,
UWIC, Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6015
Ffacs: +44 (0)29 2041 6956
ebost: verificationofawards@cardiffmet.ac.uk

Cysylltiadau Ysgolion a Cholegau
Swyddog Cysylltiadau Ysgolion a Cholegau
UWIC, Blwch SP 377
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2SG
Ffôn: +44 (0)29 2041 7116
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: schoolsofficer@cardiffmet.ac.uk

Compact Scheme
Compact Co-ordinator
UWIC, Blwch SP 377
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2SG
Ffôn: +44 (0)29 2041 6287
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: nlhughes@cardiffmet.ac.uk

Myfyrwyr Rhyngwladol
Pennaeth y Swyddfa Rhyngwladol
UWIC, Blwch SP 377
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2SG
Ffôn: +44 (0)29 2041 6045
Ffacs: +44 (0)29 2041 6928
ebost: overseas@cardiffmet.ac.uk

Gwasnaethau Myfyrwyr
Deon y Myfyrwyr
Y Ganolfan Myfyrwyr
UWIC, Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6170
Ffacs: +44 (0)29 2041 6950
Rhif Minicom: 029 2041 6465
ebost: studentservices@cardiffmet.ac.uk

Recriwtio a Derrbyn Myfyrwyr
Rheolwr Derbyn
UWIC, Blwch SP 377
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6044/47
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: uwicinfo@cardiffmet.ac.uk

Undeb y Myfyrwyr
Prif Swyddfeydd yr Undeb
UWIC, Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6190
Ffacs: +44 (0)29 2076 5569
ebost: studentunion@cardiffmet.ac.uk 
gwe: http://www.uwicsu.co.uk/

Gwasanethau Llety
Rheolwr Gwasnaethau Llety
Campws Cyncoed
Bloc A
Y Brif Adeilad
Heol Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD, UK
Ffôn: +44 (0)29 2041 6188/6189
Ffacs: +44 (0)29 2041 6968
ebost: accomm@cardiffmet.ac.uk

Cyfleusterau Chwaraeon
Rheolwr Cyfleusterau Chwaraeon
UWIC, Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6777
Ffacs: +44 (0)29 2041 6903
ebost: sfm@cardiffmet.ac.uk