Adran Datblygiad Proffesiynol 

Adran Datblygiad Proffesiynol 

Mae’r adran yn darparu amrywiaeth o gyrsiau datblygiad proffesiynol mewn nifer helaeth o gyd-destunau addysgol megis addysgu, addysg oedolion, nyrsio, gwaith ieuenctid a chymunedol  Mae nifer o’n myfyrwyr yn astudio’n rhan-amser ac yn gallu defnyddio’u datblygiad addysgol yn eu gweithleoedd. Mae nifer o’n cyrsiau wedi’u cymeradwyo gan y cyrff proffesiynol perthnasol. Mae cyrsiau’r adran wedi’u rhestru isod, a dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at gyfarwyddwyr y rhaglenni.

Cyrsiau amser llawn
MA Addysg   Cecilia Hannigan-Davies
BA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol  Steve Drowley

Cyrsiau rhan-amser
BA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol     Steve Drowley
MSc Rheoli yn y Proffesiynau Cymunedol   Rick Newnham
MA Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus DPP Cecilia Hannigan-Davies
TAR Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol   Rhiain Burberry
Tyst Add Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol    Leanne Davies
Paratoi i Addysgu   Leanne Davies
Gradd Sylfaen Cymorth Dysgu  Sue Davis
ECDL   Rhiain Burberry

Dylai myfyrwyr sy’n dymuno ymrestru ar gyfer graddau ymchwil megis MPhil/PhD gysylltu â’r Cyfarwyddwr Ymchwil Yr Athro Gary Beauchamp, yn y lle cyntaf.