Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd  
Croeso i Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd.

Mae’r Ysgol, sydd wedi’i lleoli ar Gampws Llandaf UWIC, wedi’i ffurfio o 9 Canolfan ac mae ganddi bortffolio eang o gyrsiau ym meysydd y Gwyddorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys nifer o raglenni sy’n unigryw yng Nghymru.

Mae’r Ysgol yn ymgymryd ag ymchwil gweithredol ac mae ganddi ystod eang o fentrau ar waith a rhaglenni sydd wedi’u hachredu’n broffesiynol sy’n cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych.

Ar y wefan hon, cewch wybodaeth am y cyrsiau rydym yn eu cynnig, am y staff sy’n eu darparu, yn ogystal â chael gwybodaeth fanwl ar yr ystod eang o weithgareddau ymchwil a’r gwasanaethau ymgynghori y mae’r Ysgol yn eu rhedeg.