Ysgol Addysg Caerdydd
Ysgol Addysg Caerdydd 

Mae mwy na 2,000 o fyfyrwyr yn Ysgol Addysg Met Caerdydd a mwy na 100 o staff academaidd a gweinyddol yn gefn iddynt.

Yn 2001 bu’r Ysgol Addysg yn dathlu hanner canmlwyddiant darparu Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (AHCA) yng Nghaerdydd, sef y fwyaf yng Nghymru ac un o’r canolfannau AHCA mwyaf yn y DU. 

Mae gan Adran y Dyniaethau a’r Adran Datblygiad Proffesiynol ffigurau recriwtio ardderchog ac mae eu henw am ragoriaeth eu rhaglenni yn cynyddu’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Adran y Dyniaethau
Dyma adran fywiog ym mhrifddinas ifancaf Ewrop, sy’n cynnig dewis cyffrous o gyrsiau.
Adran Datblygiad Proffesiynol
Mae’r adran yn cynnig ystod o gyrsiau datblygiad proffesiynol
 
Adran Addysg a Hyfforddiant i Athrawon
Mae mwy nag wyth cant o fyfyrwyr yn yr Adran, ac ystod o raglenni. 

Research
Ymchwil
Mae’r staff yn yr Ysgol yn ymddiddori mewn ystod eang o feysydd ymchwil.
Enterprise
Menter
Mae gan yr Ysgol gysylltiadau â Busnesau Bach a Chanolig, sefydliadau cymunedol ac ysgolion.
Staff Profiles
Proffiliau’r Staff
Beth am gwrdd ag aelodau’r staff yn Ysgol Addysg Caerdydd?