Croeso gan y Deon 
Paul Thomas Deon Ysgol Addysg CaerdyddMae mwy na 2,000 o fyfyrwyr gan Ysgol Addysg Caerdydd ac maent yn cael eu cefnogi gan fwy na 100 o staff academaidd a gweinyddol. Mae’r Ysgol wedi’i rhannu yn dair Adran, Hyfforddiant ac Addysg Cychwynnol i Athrawon (HACA), y Dyniaethau, a Datblygiad Proffesiynol. Gyda’i gilydd, mae’r tair Adran hon yn cynnig ystod eang o raglenni i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Yn 2001 roedd yr Ysgol yn dathlu 50 mlynedd o ddarpariaeth HACA yng Nghaerdydd ac mae’n parhau i fod y fwyaf yng Nghymru ac yn un o’r canolfannau mwyaf ar gyfer HACA yn y DU. Mae gan yr Ysgol enw da sy’n destun edmygedd mawr am safon ei darpariaeth ac mae wedi derbyn cydnabyddiaeth gyhoeddus gan Estyn drwy ei broses arolygu. Mae ffigurau recriwtio Adran y Dyniaethau a’r Adran Datblygiad Proffesiynol yn rhagorol ac mae eu rhaglenni yn dod yn fwy ac yn fwy adnabyddus am eu safonau rhagorol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae’r diwylliant ymchwilio yn yr Ysgol yn parhau i dyfu hefyd. Wrth i ni ddenu mwy o fyfyrwyr M Phil, Dip Add a PhD amser llawn a rhan-amser, gan gynnwys y rheiny o wledydd tramor, mae allbwn ymchwil yr Ysgol yn cynyddu.

Mae llawer o staff yr Ysgol yn cyfrannu i’r gwaith o gynnig hyfforddiant mewn swydd i athrawon ac i weithwyr proffesiynol eraill. Mae’r Ysgol yn ymgymryd â mwy o weithgaredd arloesol sy’n ategu i’r dim ei gwaith pennaf, sef darparu addysg a hyfforddiant uchel eu safon. 

Mae Caerdydd yn ddinas wych i astudio ynddi ac mae gan Ysgol Addysg Caerdydd enw da sy’n adlewyrchu’r ddarpariaeth ragorol a gynigir gennym.

Paul Thomas
Deon Ysgol Addysg Caerdydd