Arbenigwyr Addysg
Arbenigwyr Addysg 
Mae Arbenigwyr Addysg @ UWIC yn asiantaeth recriwtio o fath gwahanol. Mae’r asiantaeth yn cael ei rhedeg gan arbenigwyr yn y gymuned academaidd yng Nghymru ac mae’n cynnig ffordd broffesiynol a moesol iawn o recriwtio i addysg.

Mae Arbenigwyr Addysg @ UWIC yn cynnig gwasanaethau recriwtio ar gyfer swyddi cyflenwi, tymhorau penodol a pharhaol. A ninnau’n gweithio mewn partneriaeth agos ag ysgolion ac yn un o’r canolfannau mwyaf yng Nghymru ar gyfer cynhyrchu athrawon, rydym yn credu y gallwn gyfrannu mewn ffordd go iawn i’r gwasanaeth recriwtio i addysg.
Quality Mark Wales

Mae pob athro sydd wedi cofrestru gydag Arbenigwyr Addysg @ UWIC wedi’i fetio a’i gwirio’n ofalus ac yn drylwyr er mwyn sicrhau cydymffurfiad â’r ddeddfwriaeth ac â’r gofynion proffesiynol. Yn ogystal, rydym wedi derbyn cyngor gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru  ac wedi ein cofrestru yn asiantaeth sy’n ‘gweithio tuag at Farc Ansawdd Cymru’, felly gallwch fod yn siŵr ein bod yn defnyddio’r arferion gorau.

Rydym yn credu bod ein safle o fewn y gymuned addysg yn golygu ein bod yn gallu cynnig arbenigedd yn y maes a’n bod am gefnogi cyflogadwyedd yr athrawon sy’n dechrau’n newydd yn y proffesiwn.

Os oes diddordeb gennych yn unrhyw un o’r gwasanaethau y gallwn eu cynnig, neu os ydych am drafod rhyw fater ymhellach mae croeso i chi gysylltu â ni