Researcher
  Ymchwil 

  Mae Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) yn cynnal ymchwil mewn perthynas â chreu a defnyddio gwybodaeth newydd. Mae ymchwil gymwysedig yn ffactor allweddol o lwyddiant UWIC, ac rydym yn parhau i feithrin partneriaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol cryf gyda diwydiant, y sector cyhoeddus, prifysgolion, colegau a’r gymuned ehangach.

   

  Cydnabyddir UWIC fel un sefydliadau blaenllaw’r DU sy’n cefnogi’r rhaglen Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP), ac rydym yn y 10% uchaf ar y rhestr o brifysgolion y DU sy’n cyfrannu at y rhaglen.

   

  Nod y tudalennau canlynol (http://www.uwicresearch.co.uk/) yw rhoi trosolwg o weithgareddau ymchwil UWIC. Maen nhw hefyd yn disgrifio portffolio o raglenni a gwasanaethau a gynigir gan UWIC i fyfyrwyr, busnesau a chydweithwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

   

  Os na allwch chi ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, ffoniwch y Gwasanaethau Ymchwil a Menter ar +44 (0) 29 2041 6614