Yr Uned Gymraeg 

Croeso i wefan Uned Gymraeg Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Mae'r Uned wedi ei chreu er mwyn hwyluso gweithredu Cynllun Iaith yr Athrofa. Cyniga'r Uned arweiniad i staff a myfyrwyr ar bob agwedd o'r Cynllun, y gwasanaeth gyfieithu sydd ar gael i bob aelod o staff yn APCC ac arweiniad yn y datblygiad o addysg cyfrwng Cymraeg yn yr Athrofa.

Os oes unrhyw ymholiad gennych ynghylch y safle hyn cyfeiriwch hwy at Gydlynydd y Cynllyn Iaith.