Partneriaethau 
  Partnerships

  Yn unol â’i chenhadaeth, mae UWIC wedi ceisio  ehangu ei rôl o ran etholfreintio rhaglenni yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol.

   

  Er mwyn canolbwyntio gweithgarwch yng Nghymru, mae UWIC wedi bod yn gweithio gyda nifer fach o golegau i sefydlu’r Consortiwm FE2HE-UWIC. Mae nodau ac amcanion y Consortiwm hwn, a sefydlwyd yn 2004, yn cynnwys cynllunio a darparu addysg uwch o ansawdd, ehangu cyfranogiad a hwyluso datblygiad i bobl yn rhanbarth y Consortiwm a thu hwnt.

   

  Mae UWIC hefyd yn bartner ym mhrosiect Ymestyn yn Ehangach – Campws Cyntaf CCAUC, a gynlluniwyd i gyflwyno pobl ifanc 10 – 16 oed i addysg uwch; mae’r prosiect yn cynnal rhaglenni campws a gweithgareddau dysgu cyffrous yn ogystal â rhaglen fentora i israddedigion.

   

  Mae Cyswllt Ysgolion UWIC yn gweithio’n agos gydag ysgolion a cholegau ledled y DU i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr o gyflwyniadau ar Ymwybyddiaeth Addysg Uwch i fyfyrwyr sy’n ystyried gwneud cais am le mewn prifysgol.

   

  Yn fwy eang, mae cynghreiriau gyda sefydliadau fel y London School of Commerce yn golygu bod myfyrwyr o dros 120 o wledydd yn gallu astudio tuag at raddau MBA a graddau UWIC. Mae cynghreiriau eraill wedi’u sefydlu gyda’r Universiti of Brunei Darussalam, y Malaysian Institute of Art a’r East Asia School of Business (EASB), Singapôr. Yn fwy diweddar, cytunwyd y dylai myfyrwyr MBA UWIC allu cael lleoliad yn yr Indian Institute of Management Bangalore (IIMB).