De-Ddwyrain Cymru 
STRATEGAETH RANBARTHOL AR GYFER DE-DDWYRAIN CYMRU 2011/12 I 2013/14 
 
Mae addysg uwch yn cyfrannu’n sylweddol i Ranbarth De-ddwyrain Cymru ac i Gymru gyfan - yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.
 
Mae’r Strategaeth hon yn datblygu ymrwymiad y darparwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol (Prifysgol Caerdydd; Prifysgol Fetropolitan Caerdydd; Prifysgol Morgannwg; Prifysgol Cymru, Casnewydd; Coleg Pen-y-bont; a’r Brifysgol Agored yng Nghymru) i greu rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr a chyflogwyr o fewn Rhanbarth y De-ddwyrain a Chymru gyfan.
 
Datblygwyd y Strategaeth i ymateb i ddisgwyliad Llywodraeth Cymru y bydd ‘dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a darparu addysg uwch’ yn cael ei ddatblygu.
 
Mae’r Strategaeth yn cynnwys nodi llwybrau dilyniant allweddol a darpariaeth addysg uwch newydd fel sy’n ofynnol; cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ehangu mynediad sy’n fwy cydgysylltiedig, a gwaith rhanbarthol ar y cyd gyda chyflogwyr; ac ystyried datblygiadau cydweithredol.

 Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen Strategaeth