Grŵp cyn-fyfyrwyr Sri Lanka yn cael cymeradwyaeth Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

  29.11.2012 15:00 

   
  Mae Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, yr Athro Antony Chapman, wedi llofnodi cytundeb cyffrous yr wythnos hon â phartner y Brifysgol yn Sri Lanka, sef y Coleg Busnes a Thechnoleg Rhyngwladol (ICBT).

  Mae’r cytundeb, a lofnodwyd hefyd gan Brif Weithredwr ICBT, Mr Mohan Pathirana, yn sefydlu grŵp cyn-fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd swyddogol ar gyfer graddedigion llwyddiannus ICBT sy’n astudio cymwysterau Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

  Llofnodwyd y cytundeb mewn cinio sefydlu yn Colombo, Sri Lanka, a fynychwyd gan bron i 300 o raddedigion. Cyn hynny, cynhaliwyd seremoni ar gyfer y garfan o 520 o fyfyrwyr ICBT llawn-amser sydd wedi graddio eleni.

  Yn ei araith, mynegodd Prif Weithredwr ICBT ei obaith y byddai’r graddedigion yn cadw mewn cysylltiad â’r ddau sefydliad am flynyddoedd i ddod, gan eu hannog i fanteisio ar y cyfleoedd sy’n dod i’w rhan.

  Meddai: "ICBT yw’r coleg preifat mwyaf a mwyaf profiadol yn Sri Lanka, ac mae bellach yn bartner i brifysgol sydd â phrofiad sylweddol o gydweithio rhyngwladol, sef Prifysgol Fetropolitan Caerdydd."

  "Mae gan ICBT bresenoldeb ym mhob un o ddinasoedd mawr Sri Lanka, ac mae wrthi ar hyn o bryd yn disodli’r rhan fwyaf o’i safleoedd yn Colombo â champws pwrpasol yng nghanol y ddinas er mwyn integreiddio gweithredoedd y coleg yn y ddinas. Bydd y campws newydd yn barod erbyn 2014, a bydd yn darparu cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf yn ogystal â chyfleusterau hamdden ar gyfer staff a myfyrwyr. Bydd croeso i bob un o’n cyn-fyfyrwyr ddefnyddio’r cyfleusterau hyn, gan gynnig budd arall o fod wedi astudio yn ICBT."

  Wrth ymateb, roedd yr Athro Chapman yn awyddus i longyfarch Pwyllgor Cyn-fyfyrwyr newydd sbon ICBT ar ei ymdrechion yn sefydlu’r Grŵp newydd, gan ddymuno’r gorau i bawb yn y gwaith. Meddai: "Rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i gyfarfod â chynifer o raddedigion ICBT - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, ac mae’n braf gweld ein partneriaeth yn datblygu trwy sefydlu grŵp cyn-fyfyrwyr, y grŵp cyntaf o’i fath yn Sri Lanka".

  Cafodd y graddedigion eu hannog i fanteisio’n llawn ar gysylltiadau’r bartneriaeth gan Andrew Walker, y Cyfarwyddwr Datblygu.He said "

  Meddai: "Mae gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd dros 47,000 o gyn-fyfyrwyr cofrestredig mewn dros 140 o wledydd ym mhedwar ban byd. Gallwch fanteisio ar y cysylltiadau hyn yn y DU, Sri Lanka neu le bynnag mae ein cyn-fyfyrwyr yn byw. Mae teulu ehangach cyn-fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ym meysydd cydweithio rhwng busnesu, swyddi, cyngor ar yrfaoedd a gwybodaeth leol. Dyma gyfle heb ei ail i feithrin cyfeillgarwch oes ag eraill."

  Nodiadau i olygyddion:

  Cafodd yr Athro Chapman gwmni rhai cydweithwyr o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, sef yr Athro David Brooksbank, y Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Ysgol Reoli Caerdydd, yr Athro Mohamed Loutfi, y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol, Andrew Walker, Cyfarwyddwr Datblygu, Lloyd Powell, Pennaeth Darpariaeth Gydweithredol ac Owain Llwyd, Uwch Swyddog Marchnata Rhyngwladol.

  Sefydlwyd y bartneriaeth rhwng ICBT a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2010, a gall myfyrwyr astudio rhaglenni fel MBA, BA mewn Astudiaethau Busnes a Rheoli, LLM a BA mewn Astudiaethau Addysgol.

  Mae myfyrwyr ICBT yn Sri Lanka hefyd yn cael y cyfle i ddilyn rhai o’u hastudiaethau ar Gampws Caerdydd.

  Mae strategaeth Rhyngwladoli Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn allweddol i feithrin myfyrwyr â gwybodaeth am wledydd a diwylliannau eraill sy’n cyfoethogi eu bywydau. Mae cyfle hefyd i staff academaidd deithio dramor a manteisio ar deithiau cyfnewid â phrifysgolion a sefydliadau preifat sy’n bartneriaid i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Bwlgaria, yr Aifft, Moroco, Singapore ac India.