Coleg Rhyngwladol Busnes a Thechnoleg llwyddiannus - Seremoni Dathlu Graddio Sri Lanka  

  03.12.2012 10:00 

   

  Mae Is-Ganghellor y Brifysgol, Yr Athro Antony Chapman, wedi mynychu seremoni dathlu gwobrau Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn Colombo. Bu dros 500 o raddedigion a staff o bartner y Brifysgol yn Sri Lanka, sef Coleg Rhyngwladol Busnes a Thechnoleg (ICBT) yn bresennol yn y digwyddiad yn Colombo.

  Roedd Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol) y Brifysgol, Yr Athro Mohamed Loutfi a Dirprwy Is-Ganghellor (Enterprise), a Deon Ysgol Reoli Caerdydd, Yr Athro David Brooksbank, Andrew Walker, Cyfarwyddwr Datblygu, Lloyd Powell, Pennaeth Darpariaeth Gydweithredol ac Owain Llwyd, Uwch Swyddog Marchnata Rhyngwladol hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.

  Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, 
  Yr Athro Antony Chapman yn llongyfarch myfyriwr graddedig.
  Dilynwyd y seremoni dathlu gwobrau gan swper dathlu ar gyfer graddedigion ICBT a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd lle y lansiwyd pennod cyn-fyfyrwyr ICBT a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd gan Gyfarwyddwr Datblygu'r Brifysgol, sef Mr Andrew Walker.  

  Dechreuodd partneriaeth y Brifysgol ag ICBT yn 2010, ac ar hyn o bryd mae dros 700 o fyfyrwyr llawn amser wedi'u cofrestru ar raglenni'r Brifysgol, gan gynnwys graddau MBA, BA Astudiaethau Busnes a Rheoli ac MSc Technoleg Gwybodaeth. Mae'r rhaglenni gradd newydd sydd i'w lansio yn ddiweddarach yn y sesiwn hon yn cynnwys y graddau LLM, BA (Anrh) Cyfrifyddiaeth a Chyllid a BA Astudiaethau Addysg.

  Dywedodd yr Athro Chapman ar ôl y digwyddiad, 'Rwyf wrth fy modd yn cael dychwelyd i Colombo gyda fy nghydweithwyr ac i ymuno â'n graddedigion ar gyfer y dathliad gwych hwn. Mae ein partneriaeth ag ICBT yn parhau i fynd o nerth i nerth, a hoffwn longyfarch holl raddedigion a chydweithwyr y coleg, yn enwedig Dr Jagath Alwis a Mr Mohan Pathinara.'

  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Wise, Effective Communication yn swise@effcom.co.uk / 029 20 646866.

  Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Yr Athro Antony Chapman yn arwain y seremoni graddio yn Sri Lanka. Cannoedd o raddedigion Met Caerdydd - ICBT yn mynychu'r seremoni fawreddog. Dawnswyr traddodiadol yn perfformio yn ystod seremoni graddio Met Caerdydd - ICBT.