Dirprwy Is-Ganghellor yn mynychu seremoni graddio yn Singapore 

  17.12.2012 09:35 

   
  Yn ddiweddar, bu Dirprwy Is-Ganghellor Met Caerdydd, Jaquie Hare mewn digwyddiad graddio i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau eu graddau Met Caerdydd ym mhartner y Brifysgol yn Singapore, sef Sefydliad Rheoli Dwyrain Asia (EASB).

  Deputy VC Jacqui Hare pictured with an EASB graduating student
  Dirprwy Is-Ganghellor Jacqui Hare
  gyda myfyriwr EASB
  Cydnabuwyd llwyddiannau dros 190 o fyfyrwyr Met Caerdydd yn ystod y digwyddiad lliwgar hwn, a gynhaliwyd yn Raffles Institution, ac a fynychwyd gan Westai Arbennig, MP Mr Alex Yam Ziming o Singapore. Ar ôl y digwyddiad, dywedodd Mrs Hare: 

  “Roedd yn bleser mawr i mi gael ymweld ag EASB ac i gael dathlu llwyddiant ein myfyrwyr sydd yn astudio yn Singapore. Mae’r bartneriaeth gydag EASB yn un gadarn sy’n  parhau i dyfu’n dda.

  Llongyfarchiadau mawr i’r holl fyfyrwyr sydd wedi cwblhau eu graddau Met Caerdydd yn llwyddiannus.”