Cynnydd yn nifer y ceisiadau i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd 

  01.02.2013 12:00 

   

  Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi croesawu ffigurau diweddaraf UCAS, sy'n rhoi'r Brifysgol ar y blaen o gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol, gyda chynnydd o bron i 5% ar ei nifer o ymgeiswyr i gael mynediad ym mis Medi 2013.

  Tra bod cynnydd cadarnhaol ar y cyfan yn nifer y ceisiadau, mae'r Brifysgol yn gweld cynnydd penodol yn y galw am leoedd ar gyrsiau chwaraeon, busnes a chelf a dylunio.

  Mae'r fath gynnydd yn nifer yr ymgeiswyr yn gadarnhaol mewn cyfnod lle mae ceisiadau ar draws y DU ond yn dangos cynnydd bach a gostyngiad o 2% yn genedlaethol mewn ceisiadau gan fyfyrwyr o Gymru.

  Wrth siarad am y ffigurau diweddaraf, dywedodd Richard Moremon, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd:

  "Mae'r cynnydd cadarnhaol hwn mewn ymgeiswyr yn galonogol - yn dyst i safon yr addysgu a'r cyfleusterau sydd gennym yma ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, sy'n parhau i ddenu myfyrwyr o'r radd flaenaf, o fewn y DU ac yn rhyngwladol, a'n cyfleusterau sydd o'r radd flaenaf.