Partner Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn Singapore yn ennill gwobr bwysig 

  30.11.2012 10:10 

   
  Llwyddodd partner y Brifysgol yn Singapore, sef yr East Asia Institute of Management (EASB), i gyrraedd y 6ed safle yng Ngwobrau ‘Enterprise 50’ (E50) 2012 yn Singapore. 

  Mae Gwobrau E50 yn rhestr gydnabyddedig o’r cwmnïau preifat mwyaf mentrus ym mhob sector diwydiant yn Singapore. EASB oedd yr unig sefydliad addysg i gyrraedd yr 50 uchaf. Fel rhan o’i ymweliad diweddar â Singapore, mynychodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Antony Chapman, seremoni cyflwyno’r gwobrau, gan gyfarfod â’r gŵr gwadd, Mr S Iswaran, Gweinidog Masnach a Diwydiant Singapore. 

  O’r chwith: Mr Er Kwong Wah, Yr Athro Antony Chapman, Gweinidog Masnach a
  Diwydiant Singapore, Me S Iswaran a Phennaeth EASB, Dr A Chua.
  Yn ogystal â’r Is-Ganghellor, roedd y Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol), yr Athro Mohamed Loutfi a Phennaeth Darpariaeth Gydweithredol, Mr Lloyd Powell, hefyd yn rhan o’r ymweliad â Singapore. Roedd yr ymweliad ag EASB yn cynnwys sesiwn ‘Cyfarfod â’r Is-Ganghellor’ a fynychwyd gan tua 400 o fyfyrwyr EASB presennol, cyfle i weld y cyfleusterau ar gampws Balestier EASB a thrafodaethau ar ddatblygu rhaglenni newydd posibl.

  Ar hyn o bryd, mae dros 250 o fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn astudio yn EASB, ac maent yn dilyn graddau amrywiol, gan gynnwys MBA, BA mewn Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol a BSc mewn Astudiaethau Seicolegol.
   
  Wrth drafod ei ymweliad â Singapore, dywedodd yr Is-Ganghellor: ‘Mae’r bartneriaeth rhwng Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ac EASB wedi’i hen sefydlu ac yn parhau i ffynnu. Mae’n bleser ystyried datblygiadau newydd posibl i gryfhau’r bartneriaeth hon. Mae EASB eisoes yn cael ei chydnabod yn un o’r prif sefydliadau addysg preifat yn Singapore, ac mae’n llawn haeddu Gwobr E50, sy’n brawf o’i llwyddiant.’

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Wise o gwmni Effective Communication: swise@effcom.co.uk 029 20 646866.

  Yr Athro Antony Chapman, Yr Athro Mohamed Loutfi a Lloyd Powell gyda Phennaeth EASB Principal Dr Andrew Chua, Pennaeth Astudiaethau Ôlraddedig, Dr Eric Lim a dewis o fyfyrwyr EASB.