Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn lansio ei hail brosiect TEMPUS a ariennir gan yr UE er mwyn gwella Arweinyddiaeth yn rhanbarth MENA  

  20.12.2012 14:20 

   

  Yr wythnos ddiwethaf, lansiodd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ei rhaglen Tempus Meithrin Gallu Prifysgol ym maes Rheoli Prifysgolion (BUCUM) yn swyddogol; prosiect a gafodd ei ddewis i gael cyllid gan yr Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant am €1.1 Miliwn yn ystod haf 2012.

  BUCUM yw'r ail brosiect TEMPUS y mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi ei gydlynu yn rhanbarth MENA, ac mae'n dangos y profiad a'r llwyddiant sydd gan y sefydliad o ran gwella Arweinyddiaeth, llywodraethu a meithrin gallu yn y rhanbarth.

  Consortiwm Prosiect BUCUM yn eu Cyfarfod Cyntaf, Prifysgol Hassan II – Casablanca
  Digwyddodd lansiad prosiect BUCUM ym Mhrifysgol Hassan II - Casablanca, Moroco, sef un o bartneriaid y prosiect. Nod y prosiect hwn, sy'n dilyn Prosiect TEMPUS Arweinyddiaeth ym maes Rheoli Addysg Uwch, yw cysoni systemau Addysg Uwch ledled Moroco, yr Aifft, Libanus a Libya; datblygu arferion rheoli da; meithrin cydweithrediad AU cynaliadwy rhwng gwledydd a mynd i'r afael â heriau prifysgol fyd-eang yn y 21ain Ganrif.

  Roedd 22 o brifysgolion a sefydliadau partner o bob cwr o'r UE a rhanbarth MENA yn bresennol yn lansiad y prosiect, gan gynnwys Llywydd ac Is-Lywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. "Mae cael ein dewis ar gyfer ail brosiect o dan fframwaith TEMPUS yn dangos pa mor ymroddedig a sefydledig yw Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn rhanbarth MENA. Gyda rhwydwaith mor wych o bartneriaid, mae gennym ni, fel Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, y cyfle i ddatblygu partneriaethau cynhyrchiol yn y rhanbarth. 

  Nod ein prosiect diweddaraf yw cefnogi arweinwyr nawr ac yn y dyfodol i ddatblygu'r cymwyseddau a'r sgiliau sydd eu hangen i wynebu heriau prifysgolion modern yr 21ain ganrif," medd yr Athro Mohamed Loutfi, Dirprwy Is-Ganghellor - Rhyngwladol, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.  The BUCUM partners include:

  Partneriaid UE:

  1.      Y Sefydliad Arweinyddiaeth, (DU)

  2.      Prifysgol Salamanca (Sbaen)

  3.      Prifysgol Ionian (Groeg)

  4.      Prifysgol La Sapienza (Yr Eidal)

  5.      Undeb Myfyrwyr Ewropeaidd (Gwlad Belg)

  6.      Arsyllfa Magna Charta (Yr Eidal)

  7.      Ymgynghoriaeth Osel (Yr Eidal)

  8.      Shoofly Publishing (DU)

  Partneriaid MENA

  1.     Y Weinyddiaeth Addysg Uwch yn yr Aifft

  2.      Alexandria University - Egypt

  3.      Arab Academy for Science & Technology (AAST) - Yr Aifft

  4.      Prifysgol Suez Canal  - Yr Aifft

  5.     Y Weinyddiaeth Addysg Uwch yn Lebanon

  6.      Prifysgol Lebanese  – Lebanon

  7.      Modern University of Business & Science (MUBS) - Lebanon

  8.      Y Weinyddiaeth Addysg Uwch yn Libya

  9.      Prifysgol El Zawia  - Libya

  10.  Prifysgol Misurata  - Libya

  11.  Gweinyddiaeth Addysg Uwch yn Moroco

  12.  Prifysgol Hassan II  – Casablanca – Morocco

  13.  Superior Institution for Science & Technology (SIST) – Moroco

  14.  Prifysgol Cadi Ayyad – Moroco


  O'r Chwith: Yr Athro. Mohamed Rafat, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Prifysgolion Arabaidd, Yr Athro. Mohamed Loutfi, Dirprwy Is-Ganghellor – Rhyngwladol, Yr Athro. Khaled Naciri, Llywydd Prifysgol Hassan II, ac aelodau eraill o'r Consortiwm. 

  Dolenni Perthnasol

  Al Arabiya News
   
  University World News