Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn hybu sgiliau’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru 

  28.11.2012 10:00 

   

  Mae prifysgol wedi ennill grant mawr gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i helpu i hybu’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru.

  Bydd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn derbyn dros £600,000 i gefnogi’r gwaith o gyflwyno a datblygu gwybodaeth a sgiliau yn y sector cynhyrchu bwyd a diod drwy fodiwlau dysgu seiliedig ar waith. Bydd y modiwlau’n cael eu darparu ar-lein ac yn cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan ddarparu modiwlau sy’n cael eu hariannu’n rhannol neu’n llawn i gwmnïau cymwys yng Nghymru.

  Cyflogir dros 21,000 o bobl mewn 560 o gwmnïau gan y diwydiant cynhyrchu bwyd yng Nghymru. Nid oes gan dros hanner (54%) y gweithwyr cyflogedig hyn gymhwyster dros lefel 2 (Safon Uwch neu gyfwerth).

  Mae arbenigwyr y diwydiant cynhyrchu bwyd wedi cydnabod bod y diwydiant yn ei chael hi’n anodd neilltuo amser i ryddhau gweithwyr cyflogedig fel y gallant ennill cymwysterau, yn enwedig yng nghefn gwlad Cymru. Felly, mae cyfle arloesol y prosiect i ddysgu ar-lein yn ateb amserol i fodloni gofynion y farchnad.

  Mae’r pynciau sy’n cael eu cynnig drwy’r modiwlau a ariennir ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cynnwys deddfwriaeth, datblygu cynnyrch newydd a diogelwch bwyd, a byddant yn cael eu haddysgu ar lefelau 4, 5 a 7. Mae’r llwybrau datblygu y gellir eu dilyn ar ôl cwblhau’r cyrsiau yn cynnwys Gradd Sylfaen mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd, cymhwyster BSc neu ôl-radd, fel Tystysgrif i Raddedigion neu radd Meistr mewn Technoleg Bwyd ar gyfer diwydiant.

  Wrth drafod yr angen am fodiwlau dysgu seiliedig ar waith yn y diwydiant bwyd a diod, meddai Leanne Ellis, Rheolwr Sgiliau Canolfan Diwydiant Bwyd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd:

  “Yn ôl astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd ar ran Improve Ltd, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer bwyd a diod, deddfwriaeth diogelwch bwyd yw un o’r meysydd yn y diwydiant lle y gwelir yr angen mwyaf o ran sgiliau.

  “Yn benodol, mae angen rhagor o dechnolegwyr bwyd i reoli goblygiadau cynyddol deddfwriaeth. Roedd yr astudiaeth hefyd yn ategu tystiolaeth flaenorol a nododd fod angen gwella sgiliau busnes a rheoli a bod diffyg sgiliau ym maes rheoli prosesau, fel rheoli stoc a lefelau braster. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn nodi nad oes digon o dechnolegwyr bwyd yn y diwydiant. 

  “Rydym yn gobeithio y bydd y modiwlau unigryw ac arloesol hyn nid yn unig yn hwb i gynhyrchiant ac elw'r cwmnïau perthnasol, ond hefyd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau gweithwyr cyflogedig, gan sicrhau bod y diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru yn gryfach ac yn fwy llwyddiannus.”

  I gael rhagor o wybodaeth am y Ganolfan Diwydiant Bwyd, anfonwch e-bost Leanne Ellis yn lellis@cardiffmet.ac.uk