Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn llongyfarch deuawd medal aur ar gydnabyddiaeth y BBC  

  12.12.2012 13:00 

   

  Mae cydweithwyr ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi llongyfarch yr athletwyr Aled Sion Davies a Lynn Davies ar gael eu cydnabod yn seremoni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2012 BBC Cymru Wales.

  Enillodd Aled, myfyriwr talentog 21 oed, ddwy fedal yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012, medal aur yn y gystadleuaeth disgen F42 a medal efydd yn y gystadleuaeth taflu pwysau F42/44.

  Ar ôl cael seibiant o'i astudiaethau er mwyn canolbwyntio ar ei hyfforddiant, dychwelodd Aled i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ym mis Medi er mwyn parhau i weithio tuag at BSc mewn Rheoli Chwaraeon.

  Enillodd Lynn, 70 oed, y fedal aur yn y gystadleuaeth naid hir yn 1964 ac aeth yn ei flaen i dorri record, sef 8.23m, a barodd am fwy na 30 o flynyddoedd.  Fel Cymrawd anrhydeddus Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, dyfarnwyd gwobr Cyflawniad Oes iddo yn nigwyddiad y BBC.

  Dywedodd Deon Ysgol Chwaraeon Caerdydd, Dave Cobner, ar ran y Brifysgol: "Mae'n fraint gweld un o'n myfyrwyr yn cael ei gyfarch fel
  un o bersonoliaethau chwaraeon y flwyddyn. Mae Aled yn llawn haeddu cydnabyddiaeth o'r fath. Rydym yn llongyfarch pob un a gyrhaeddodd y rhestr fer yn enwedig yr enillydd, Jade Jones.

  "Mae Lynn wedi bod yn gysylltiedig â'r brifysgol hon ers blynyddoedd lawer ac mae cael ei anrhydeddu gan y genedl yn deyrnged addas iddo.

  "Mae gennym gyfleusterau chwaraeon gwych ar y campws a threftadaeth chwaraeon wych a atgyfnerthwyd ymhellach yr haf hwn gan berfformiadau Aled a chyd-Baralympiaid o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd fel Nathan Stephens a Stephen Thomas."

  Cyn i gemau Llundain 2012 ddechrau, chwaraeodd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd rôl allweddol a gwnaeth athletwyr o bum tîm fanteisio ar gyfleusterau hyfforddi Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol y brifysgol.

  Roedd athletwyr Olympaidd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cynnwys y rhwyfwr medal aur Helen Glover, y neidiwr clwydi Dai Greene, y rhedwr 800m Gareth Warburton, y taflwr disgen Brett Morse a'r chwaraewyr pêl-fasged Rose Anderson, Stef Collins a Jenaya Wade-Fray.

  Cynhaliwyd seremoni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2012 BBC Cymru Wales yn Stadiwm y Mileniwm ddoe (Dydd Llun, Rhagfyr 10).

  Y rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer oedd Gareth Bale, Leanda Cave, Nathan Cleverly, Mark Colbourne, Aled Sion Davies, Tom James, Jade Jones, Dan Lydiate, Josie Pearson a Geraint Thomas.

  diwedd