Swyddfa Prosiect Prifysgol Fetropolitan Caerdydd De Asia ar agor i fusnes 

  26.11.2012 11:00 

   

  Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi agor ei swyddfa gyntaf yn India, mewn cydweithrediad â'i phartner busnes, Planet EDU. Mae hyn yn arwydd o ymrwymiad pellach i lwyddiant y bartneriaeth a lansiwyd gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ym mis Ebrill 2012.

  Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi cyrraedd y safle gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr rhyngwladol. Wedi ei lleoli yn Gurgaon, New Delhi, bydd swyddfa Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn arwain datblygiad gweithgareddau rhyngwladoli'r Brifysgol yn India a De Asia.

  Chwith i’r dde: Lloyd Powell, yr Athro Mohamed Loutfi, CEO Planet EDU
  Sanjay Malaviya, yr Athro Antony Chapman, yr Athro David Brooksbank, Owain Llwyd.  

  Bydd swyddfa Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi gweithgareddau'r Brifysgol yn India ac yn cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr, gan feithrin cydberthnasau ehangach a dwysach â phartneriaid yn y wlad, ac yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ar gyfer partneriaethau addysgol yn India.

  Gan gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ennill enw da yn rhyngwladol am addysg o safon uchel a graddau sy'n canolbwyntio ar yrfa, mae gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd gefndir hir o groesawu myfyrwyr rhyngwladol i'r brifysgol, gyda mwy na 1100 o fyfyrwyr rhyngwladol o tua 100 o wledydd yn astudio ar y campws yn 2012.

  Dywedodd yr Athro Chapman, Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, "Rydym yn falch iawn ein bod yn agor swyddfa Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, mewn cydweithrediad â'n partneriaid, Planet EDU, yn Gurgaon, New Delhi. Mae swyddfa Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn adlewyrchu'r twf cyflym yng ngwaith y Brifysgol yn India, ac rydym wrth ein bodd o gael presenoldeb parhaus yn y wlad.

  "Mae gan y Brifysgol draddodiad o groesawu myfyrwyr o India ers tro, ac mae ein graddedigion o India yn llwyddo yn eu dewis lwybrau gyrfa. Bydd ein Swyddfa yn India yn cefnogi Prifysgol Fetropolitan Caerdydd fel dewis leoliad i fyfyrwyr o India."