Academi Arabaidd Technoleg Gwyddoniaeth a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cydweithio 

  13.11.2012 09:30 

   

  Mae’r Athro Ismail Abdel Ghafar Ismail, Llywydd Academi Arabaidd Gwyddoniaeth, Technoleg a Thrafnidiaeth Forol (AAST) wedi ymweld â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd i gefnogi’r bartneriaeth strategol hirsefydlog ac i gydnabod y cysylltiadau cadarn sydd wedi’u datblygu rhwng y ddau sefydliad.

  Yn ystod ei ymweliad, cafodd daith o gyfleusterau’r Brifysgol, gan gynnwys Ysgol Reoli fodern Caerdydd, Canolfan Genedlaethol Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu a’r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol.

  Ymunodd cydweithwyr o’r ASST â’r Athro Ismail yn ystod yr ymweliad, sef yr Athro Meer Hamza (Is-lywydd ASST); yr Athro Ayman Ragab (Deon Coleg Rheoli a Thechnoleg AAST), yr Athro Azza Ahmed Heikal (Deon Iaith a Chyfathrebu), yr Athro Ismail Taha (Deon Ysgol y Graddedigion – cangen Cairo) ac Eng. Ayman Ghoneim (Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus).

  Sefydlwyd y bartneriaeth rhwng y ddau sefydliad yn 2009 ac mae’n mynd o nerth i nerth. Ar hyn o bryd, mae tua 250 o fyfyrwyr yn dilyn cyrsiau gradd israddedig breiniol gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd mewn Rheoli Marchnata, Cyfrifyddu a Chyllid a’r MBA. Bydd rhaglenni pellach fel Rheoli’r Cyfryngau a Saesneg at Ddibenion Academaidd yn cael eu lansio yn y dyfodol agos. Yn ogystal â hyn, mae tua 50 o fyfyrwyr wedi ymrestru ar Raglen PhD Goruchwylio ar y Cyd newydd ym meysydd Rheoli ac Addysg.

  Dywedodd yr Athro Ismail Abdel Ghafar Ismail am ei ymweliad: “Rwy’n hapus iawn yn ymweld â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a gweld y cyfleusterau trawiadol sydd ar gael i fyfyrwyr yma. Edrychaf ymlaen at feithrin ein partneriaeth strategol gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, yn yr Aifft a ledled y Rhanbarth Arabaidd.”

  Mae’r ddau sefydliad hefyd yn pwyso a mesur cyfleoedd i lansio rhaglen Doethuriaeth Gweinyddu Busnes (DBA) i’w chynnig yn AAST, yn ogystal â graddau mewn Logisteg a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi. Meddai’r Athro Antony J. Chapman, Is-ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: “Roedd yn bleser croesawu’r Athro Ismail a’n cydweithwyr o AAST i’r Brifysgol. Rydym yn croesawu’r cyfleoedd i gryfhau ein perthynas â’r Academi Arabaidd ymhellach ac edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos â nhw mewn meysydd newydd yn y dyfodol.”

  Dolenni Cysylltiedig:

  ELEMENT – Erasmus Mundus

  FFEEBB - Erasmus Mundus

  Addysg Trawswladol (TNE)

  Memorandwm Teirochrog gyda AAST a Phrifysgol Alexandria

  Cardiff Met yn parhau i gryfhau cydweithrediad â’r Aifft