Y Crysau Duon yn manteisio ar gyfleusterau hyfforddi rhagorol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

  22.11.2012 09:00 

   

  Gyda thywydd garw Cymru yn golygu bod yn rhaid iddynt hyfforddi dan do, manteisiodd tîm rygbi Seland Newydd ar gyfleusterau chwaraeon rhagorol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i ganolbwyntio ar eu gwaith yn ymwneud â’r lein cyn y gêm fawr yn erbyn Cymru yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn.

  Gyda phob math o offer o safon ryngwladol, y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol yng Nghyncoed oedd y cyfleuster athletau dan do pwrpasol cyntaf yn y DU ac, ynghyd â chroesawu rhai o’r athletwyr gorau yn y byd, mae’n cael ei ddefnyddio’n llawn gan fyfyrwyr ar gyrsiau chwaraeon, clybiau myfyrwyr a’r cyhoedd. Mae cyrff llywodraethu chwaraeon, gan gynnwys Athletau Cymru a Chymdeithas Pêl-rwyd Cymru (WNA) yn defnyddio’r cyfleuster yn rheolaidd hefyd.

  Nid dyma’r tro cyntaf i’r ganolfan fodern gael ei defnyddio gan y Crysau Duon enwog ac roedd chwaraewyr adnabyddus fel y capten, Richie McCaw, ymysg y rhai ymweld â ni yn ystod yr wythnos.

  Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn brifysgol rygbi falch. Astudiodd un o gewri’r gêm, Gareth Edwards, yn y brifysgol yn y chwedegau ac mae’r cyn-fyfyrwyr enwog diweddar yn cynnwys Ryan Jones a Jamie Roberts.

  Yn siarad ar ran Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, dywedodd Deon Ysgol Chwaraeon Caerdydd, Dave Cobner:

  “Mae gennym ni gyfleusterau chwaraeon rhagorol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd sy’n diwallu anghenion hyfforddi athletwyr gorau’r byd yn gyson ac rydym yn falch iawn fod tîm Seland Newydd wedi dewis y Ganolfan unwaith eto wrth baratoi ar gyfer y gêm ddydd Sadwrn.

  “Mae wedi bod yn flwyddyn wych o ran chwaraeon ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd gyda pherfformiadau ardderchog gan lu o gyn-fyfyrwyr yn y Gemau Olympaidd yn ystod yr haf - gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli Cymru ddydd Sadwrn!”