Amdanom Ni 
David Pritchard CB,
Dean of The Cardiff School of Management

Mae rhai o'n rhaglenni yn unigryw yng Nghymru, ac mae eraill ymhlith y gorau yn y DU. Rydym yn falch bod 4,500 o fyfyrwyr, gan gynnwys llawer o fyfyrwyr ein rhaglenni MBA ac MSc uchel eu parch, wedi dewis astudio am radd yn UWIC - naill ai yma yng Nghaerdydd neu mewn sefydliadau partner yn Llundain a ledled y byd.

Croeso cynnes iawn i chi gennyf i, Deon Ysgol Reoli Caerdydd.

Wedi ein lleoli ger canol prif ddinas Cymru, Caerdydd, mae gennym gyfleusterau o'r radd flaenaf, ac rydym yn cynnig ystod eang o raglenni wedi'u cynllunio'n ofalus i'ch helpu i fod yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano sef: rhywun a all feddwl drosto ei hun ac sy'n meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau i sicrhau bod y pethau cywir yn digwydd. 

Sicrhewch ddechrau rhagorol i'ch gyrfa

Llawn-amser neu ran-amser; israddedig neu ôl-raddedig; wedi'u haddysgu neu'n seiliedig ar ymchwil; ar y campws neu ar-lein - mae ein rhaglenni'n rhoi'r cyfle i chi sicrhau dechrau rhagorol i'ch gyrfa.

Busnes a rheoli, ieithoedd modern, cyllid a chyfrifyddu, twristiaeth, lletygarwch, digwyddiadau, cyfrifiaduro, technoleg gwybodaeth busnes - mae'r rhain oll ar gael yma, naill ai fel cyrsiau unigol neu mewn cyfuniad. Mae gan bob un yr un tair thema - rhyngwladoli, menter a datblygu cynaliadwy.

Mae ein cyfadran yn ymwneud ag ymchwil gymwysedig a throsglwyddo gwybodaeth, gyda llunwyr polisïau busnes a llywodraeth.

Rhaglenni gweithredol
Mae ein tîm o academyddion ac ymarferwyr yn cynnig ystod o raglenni datblygu proffesiynol sy'n ehangu'n barhaus ar gyfer pobl mewn gwaith. Mae'r rhain yn amrywio o raddau sylfaen, cyrsiau byr a dyfarniadau ar gyfer arweinyddiaeth i raglenni meistr a doethuriaeth broffesiynol yr Ysgol Reoli.

Mae arolygon wedi cadarnhau bod y mwyafrif sylweddol o'n partneriaid sy'n fyfyrwyr yn hapus iawn gyda'u penderfyniad i astudio yma: gallech chi fod hefyd.

David Pritchard CB
Deon, Ysgol Reoli Caerdydd