Ffioedd Dysgu  

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2009/10, £3,225.00 fydd cost ffioedd dysgu yn UWIC ar gyfer bob rhaglen llawn amser i israddedigion (ac eithrio Myfyrwyr Tramor h.y. nad ydynt o’r UE). Yr unig eithriad i hyn yw myfyrwyr a ddechreuodd eu rhaglen israddedig yn ystod, neu cyn, blwyddyn academaidd 2005/2006, neu a gymerodd flwyddyn i ffwrdd i ddechrau ym mis Medi 2006. 

Mae myfyrwyr o Gymru a myfyrwyr nad ydynt yn rhan o’r UE na’r DU yn gymwys i gael grant o £1,940.00 tuag at y ffioedd dysgu (nid oes angen ei ad-dalu), felly dim ond £1,285.00 fydd y gost. Rydym ni’n eich cynghori i gysylltu â’ch Awdurdod Addysg Lleol yn gyntaf i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys, a dylai myfyrwyr yr UE gyfeirio at Useful Contacts. Wrth wneud cais am gymorth at ffioedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi’r ffi fel £3,225.00, a bydd yr adran Cyllid Myfyrwyr yn asesu a ydych yn gymwys i gael grant tuag at eich ffioedd dysgu.


Nid yw myfyrwyr y DU sy’n astudio yng Nghymru, ond sy’n byw y tu allan i Gymru fel arfer, yn gymwys ar gyfer y grant ffioedd dysgu.

Nodwch, na fydd rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu tra byddwch chi’n astudio. Gallwch ohirio’r taliad (drwy wneud cais i’r Awdurdod Addysg Lleol am fenthyciad ffioedd dysgu) nes y byddwch wedi graddio ac yn derbyn incwm o fwy na £15,000.00 y flwyddyn.


Am fwy o wybodaeth, dewiswch y ddolen isod sy’n berthnasol i chi.

Nodwch nad yw’r wybodaeth isod wedi’i diweddaru ar gyfer blwyddyn academaidd 2009/2010, a chaiff ei ddiweddaru’n fuan.


Myfyrwyr Llawn Amser
Student Finance Wales 2008/2009 (Dogfen Microsoft Office Word)
Cyllid Myfyrwyr Cymru 2008/2009 (Dogfen Microsoft Office Word)
Guide to Fee Payment for Full-Time students - 2008/2009 (PDF Adobe Acrobat)
Fee Table for Full-Time Programmes - 2008/2009 (PDF Adobe Acrobat)


Myfyrwyr Rhan-amser
Guide to Fee Payment for Part-Time UK/EU students - 2008/2009 (PDF Adobe Acrobat)
Fee Table for Part-Time Programmes - 2008/2009 (PDF Adobe Acrobat)


Sylwch: Mae ffioedd cyrsiau yn newid ar gyfer pob blwyddyn academaidd.


Mwy o wybodaeth
Myfyrwyr Tramor: Hafan Myfyrwyr Rhyngwladol

Gwasanaethau Myfyrwyr:
Gwasanaeth Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr