Bursaries & Scholarships 2009
Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau UWIC 
Mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau ar gyfer mynediad yn 2009 bellach wedi cau ers 30ain Mehefin 2009.

Ar hyn o bryd rydym yn cydlynu cynllun 2010 a bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan.