Adrannau Gweinyddu a Chymorth 

Mae’r modd y rhedir Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn llwyddiannus yn cael ei dadogi ar yr adrannau cymorth niferus a leolir dros dri champws.

Mae’r gwaith caled a chyfathrebu llwyddiannus a geir rhwng yr adrannau hyn, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill yn ein galluogi i redeg Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn effeithlon ac yn effeithiol.

Adrannau Gweinyddu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: