Hanes UWIC 

Sefydlwyd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC) ym 1996 pan ddaeth yn un o golegau Prifysgol Cymru. Fodd bynnag, mae gwreiddiau UWIC yng nghanol yr 1800au, ac mae UWIC yn falch iawn o'i hanes. Isod, ceir rhai o'r digwyddiadau pwysig dros y 150 mlynedd ddiwethaf a ffurfiodd yr UWIC presennol.


Yn gryno:

1865: Agorwyd yr Ysgol Gelf yn Adeilad yr Hen Lyfrgell Rydd, Heol Santes Fair, Caerdydd.

1900:
Symudwyd yr Ysgol Gelf i Adeiladau Technegol Dumfries Place.

1940 (tua):
Agorwyd Coleg Technoleg Bwyd a Masnach Caerdydd ar Heol Crwys.

1949:
Symudodd yr Ysgol Gelf i Dŷ'r Brodyr.

1950:
Agorodd Coleg Hyfforddiant Caerdydd ym Mharc y Mynydd Bychan.

1954:
Agorodd Coleg Technegol Llandaf yn Rhodfa'r Gorllewin, Campws Llandaf UWIC bellach.

1962:
Symudodd Coleg Hyfforddiant Caerdydd i adeiladau newydd yng Nghyncoed, Campws Cyncoed UWIC bellach.

1965:
Symudodd y Coleg Celf a Dylunio (fel y gelwid Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd bryd hynny) i adeiladau newydd yng Ngerddi Howard, Campws Gerddi Howard UWIC bellach.

1966:
Symudodd Coleg Technoleg Bwyd a Masnach Caerdydd i Rodfa Colchester, Campws Rhodfa Colchester UWIC bellach.

1976:
Unodd y pedwar coleg i greu Athrofa Addysg Uwch Morgannwg.

1990:
Newidiodd yr athrofa ei henw i Athrofa Addysg Uwch Caerdydd i baratoi ar gyfer ei hymgorfforiad.

1992:
Ym mis Ebrill, cafodd yr Athrofa ei hymgorffori. Bellach roedd yn gorff annibynnol, nad oedd o dan awdurdod y cyngor sir lleol.

1993:
Rhoddwyd y pŵer i'r Athrofa ddyfarnu ei graddau ei hun, ond penderfynodd gryfhau'r cysylltiadau presennol â Phrifysgol Cymru.

1996:
Daeth yr Athrofa yn goleg Prifysgol Cymru a newidiwyd ei henw i Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC).

2004:
Codwyd statws UWIC o fewn y Brifysgol o Goleg y Brifysgol i Sefydliad Cyfansoddol, y lefel uchaf o aelodaeth.

2006:
Dathlodd UWIC ei ben-blwydd yn ddeg oed.

Gwneir ymdrech barhaol yn UWIC i gynnal a chodi'r safonau i bawb sy'n astudio yma. Yn 2007 UWIC oedd y brifysgol gyntaf yn y DU y dyfarnwyd Nod Siarter Rhagoriaeth y Llywodraeth iddi am y pumed tro. Mae UWIC yn ymrwymedig i bennu safonau uchel i sicrhau bod yr addysg a gaiff ei myfyrwyr o'r safon uchaf ac yn atgyfnerthu gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac arwyddair UWIC.