Campws Llandaf 

Ar Gampws Llandaf mae Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd a rhan o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae cyfleusterau'n cynnwys caffi i fyfyrwyr, gwasanaethau lles myfyrwyr, bar undeb y myfyrwyr, campfa, llyfrgell, gweithdai cyfrifiaduron a meithrinfa ddydd.

Campws Llandaf
UWIC
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB

  Map Lleoliad Campws Llandaf

Cyrraedd Campws Llandaf o:

Y Dwyrain:


•  Dewch oddi ar yr M4 wrth Gyffordd 29 a theithiwch 
   tua'r gorllewin ar yr A48(M).
 
•  Ewch ar hyd y ffordd ddeuol nes y byddwch yn 
   cyrraedd set o oleuadau traffig (bydd Tesco Extra ar 
   y chwith), ewch i'r lôn ar y dde.
 
•  Wrth y set nesaf o oleuadau traffig mae lôn un-
   pwrpas i'r dde, trowch i'r dde i mewn i'r campws.

Y Gorllewin:

•  Dewch oddi ar yr M4 wrth Gyffordd 32 ac ymunwch 
   â'r A470 tuag at ganol y ddinas.
 
•  Ewch ar hyd y ffordd hon nes y byddwch yn 
   cyrraedd cylchfan Gabalfa. Ar y gylchfan ewch i'r 
   lôn ar y dde a chymerwch y 4ydd troad gan fynd ar 
   yr A48(M) tua'r gorllewin.
 
•  Ymunwch â'r ffordd ddeuol, lle byddwch yn 
   cyrraedd set o oleuadau traffig yn syth, ewch i'r lôn 
   ar y dde, (bydd Tesco Extra ar y chwith).
 
•  Wrth y set nesaf o oleuadau traffig mae lôn un-
   pwrpas i'r dde, trowch i'r dde i mewn i'r campws.