Teithio i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd 

UWIC Location Map 

Ein Campysau

Campws Cyncoed
Ysgol Chwaraeon Caerdydd
Ysgol Addysg Caerdydd

Campws Gerddi Howard
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Campws Llandaf
Ysgol Reoli Caerdydd
Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Campws Preswyl Plas Gwyn

Teithio i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd

Gwasanaeth Bws UWIC Rider

Car Share 2 UWIC
Grŵp Defnyddwyr Beiciau
Newyddion Teithio
Rhesymau dros Gerdded

Rheoli Teithio

Cynllun Teithio UWIC Cyfnod 1
Cynllun Teithio UWIC Cyfnod 2
Adroddiad Blynyddol Cynllun Teithio UWIC 2010