Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn cymeradwyo “rhaglenni astudio ar y cyd arloesol” yn seremoni graddio UWIC yn Brunei
Alumni a Ffrindiau 

Yn ddiweddar, cynhaliwyd seremoni wobrwyo i fyfyrwyr llwyddiannus o Frwnei sydd wedi astudio yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC). Mynychwyd y seremoni, a gynhaliwyd yn yr Universiti of Brunei Darussalam, gan Is-ganghellor UWIC, yr Athro Antony Chapman, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw. Gofynnwyd i Dywysog Cymru gyflwyno’r dyfarniadau yn y seremoni gan mai ef yw Canghellor Prifysgol Cymru.

Yn ei anerchiad, dywedodd Tywysog Cymru “Rwy’n gwybod bod UWIC yn cefnogi’r ymdrech i ddenu rhagor o fyfyrwyr i Brydain trwy ddarparu rhaglenni astudio ar y cyd arloesol, ac rwy’n cymeradwyo’r gwaith hwn.” Cyn ei anerchiad, cyfarfu’r Tywysog Charles ag aelodau Cymdeithas Cynfyfyrwyr Brwnei UWIC, a chafodd ddarlun clir o’u hamser yng Nghaerdydd.
 
Ar ôl y seremoni, dywedodd yr Athro Chapman: “Roedd heddiw yn ddiwrnod arbennig iawn i bawb, ond yn enwedig i enillwyr y gwobrau gan iddynt dderbyn eu sgroliau gan y Tywysog Charles yn rhinwedd ei swydd fel Canghellor Prifysgol Cymru.”