Croeso i Brifysgol Metropolitan Caerdydd 

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant hygyrch, hyblyg ac o safon uchel, ac mae wedi derbyn cymeradwyaeth annibynnol am ei safonau academaidd uchel a’i lefel uchel o foddhad myfyrwyr.


Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnwys pum ysgol academaidd: 

 • Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd sy’n uchel ei pharch;
 • Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd – gyda’r ganolfan ymchwil £4.3 miliwn newydd a fydd yn agor cyn bo hir;
 • Ysgol Addysg Caerdydd – un o brif ddarparwyr hyfforddiant athrawon yn y DU;
 • Ysgol Reoli Caerdydd – sy’n cynnig yr MBA ar gampws mwyaf yn y DU; 
 • Ysgol Chwaraeon Caerdydd sy’n enwog yn ei maes.                                          

  Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd ac sydd wedi'u cynllunio mewn cydweithrediad a byd busnes a diwydiant.

  Prifysgol byd-eang
  Daw un o bob deg o fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd o dramor, ac mae ein Coleg Cyswllt (Ysgol Fasnach Llundain) yn dechrau darparu rhaglenni sylfaen rhyngwladol ar ein campws yn Llandaf. 

Bydd dysgu ac addysgu bob amser wrth wraidd yr hyn a wnawn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gwerthfawrogi ein hymdrechion i sicrhau naws bersonol mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol.


Rydym yn parhau i ddatblygu ein proffil, yn erbyn cystadleuaeth gref, yn y meysydd canlynol:

Rydym yn darparu amgylchedd dysgu cefnogol iawn

 • Rydym yn recriwtio myfyrwyr tramor o 125 o wledydd.
 • Mae gennym bolisi sy’n diffinio hawl myfyrwyr i hyfforddiant personol.
  Rydym yn buddsoddi dros £50 miliwn yn ei ystad.

Mae ein graddedigion yn cael dechrau da ym myd gwaith

 • Mae 95% o’n myfyrwyr wedi dod o hyd i waith neu’n cyflawni gwaith astudio pellach o fewn chwe mis i gwblhau eu hastudiaethau.
 • Yn nifer o'n rhaglenni, mae darparu lleoliadau gwaith yn cael ei asesu fel rhan o'r cwrs.

Mae gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd enw da am ymchwil a menter

 • Graddedigion yw 23% o gyfanswm poblogaeth y myfyrwyr – ymhlith y gyfran uchaf yng Nghymru.
 • Mae dros 28% o'r gwaith ymchwil a gyflwynir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cael ei gydnabod yn Ragorol ar lwyfan Ryngwladol neu fyd eang ac mae 64% o'r Ymchwil yn cael ei gydnabod ar lefel Ryngwladol.
 • Mae gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd nifer o ganolfannau ymchwil a menter heb eu hail, gan gynnwys y Ganolfan Diwydiant Bwyd, Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru a’r Ganolfan Genedlaethol Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu.

Rydym yn sefydliad cymdeithasol-gynhwysol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb

 • Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i fuddsoddi £10 miliwn dros y pum mlynedd nesaf i gefnogi bwrsarïau myfyrwyr a mesurau ehangu mynediad eraill.

Mae gan ein myfyrwyr resymau gwahanol dros astudio yma. I rai, mae ansawdd y cwrs yn bwysig; i eraill, bywyd cymdeithasol a chyfleusterau’r ddinas sydd bwysicaf. Mae rhai o’r myfyrwyr yn dweud wrthym eu bod wedi dewis Caerdydd gan nad yw’r ddinas yn rhy fawr iddynt; ac mae eraill am fod yn agos at eu cartref.

Beth bynnag yw eu rhesymau dros ddewis Caerdydd, mae ein holl fyfyrwyr yn dweud eu bod yn gadael ar ddiwedd eu cwrs gydag atgofion o gyfeillgarwch, caredigrwydd ac amser da.